Ny

Konstruktion af trefaset energimåler

2020-05-12

Den trefasede energimåler har to skiver monteret på den fælles aksel. Både skiven har sin bremsemagnet, kobberring, skyggebånd og kompensator for at få den korrekte aflæsning. De to elementer bruges til at måle den trefasede effekt. Konstruktionen af ​​trefasemåleren er vist i nedenstående figur.


For trefasemålere er drivmomentet for begge elementer ens. Dette kan gøres ved at justeredrejningsmoment. Drejningsmomentet justeres ved at forbinde strømspolerne for både elementerne i serien og deres potentielle spoler parallelt. Fuldlaststrømmen føres gennem spolen, hvorved de to modsatte drejningsmomenter opsættes i spolen.

Styrken af ​​begge drejningsmomenter er ens, og derfor tillader de ikke skiven at rotere. Hvis drejningsmomentet bliver uens, og skiven roterer, justeres den magnetiske shunt. Balancemomentet opnås før test af måleren. Positionen af ​​kompensatoren og bremsemagneten justeres separat til hvert af elementerne for at opnå balancedrejningsmomentet.