Ny

Digital Power Meter tekniske indikatorer

2021-09-17
Nominel spænding
Den kvadratiske middelværdi af sinusbølgespændingen, somDigital strømmålerkan holde til i lang tid. Under denne spænding bør den absolutte værdi af effektmålerens målefejl være mindre end værdien opnået ved at gange den relative fejl svarende til det nominelle nøjagtighedsniveau med den nominelle spænding. For eksempel er spændingsmålingens nøjagtighedsniveau for effektmåleren 0,1, og den nominelle spænding er 1000V. Så, når spændingen er mindre end 1000V, bør den absolutte værdi af fejlen være mindre end 1000x0,1%=1V.
Nominel strøm
Den gennemsnitlige kvadratiske værdi af sinusbølgestrømmen, somDigital strømmålerkan holde til i lang tid. Under denne strøm bør den absolutte værdi af effektmålerens målefejl være mindre end værdien opnået ved at gange den relative fejl svarende til det nominelle nøjagtighedsniveau med mærkestrømmen. For eksempel er strømmålenøjagtigheden for effektmåleren 0,1, og mærkestrømmen er 10A. Så, når strømmen er mindre end 10A, bør den absolutte værdi af fejlen være mindre end 10x0,1%=0,01A.