Ny

Arbejdsprincip for enfaset energimåler

2021-05-27
El-energimåleren er et instrument til at måle elektrisk energi, og el-energimåleren vil blive brugt overalt, hvor der er behov for elektricitet. Der findes mange typer elektriske energimålere, og den mest almindelige er en enfaset energimåler.

En enfaset energimåler bruger elektroniske kredsløb og chips til at måle elektrisk energi. En spændingsdeler eller en spændingstransformator bruges til at omdanne spændingssignalet til et lille signal, der kan bruges til elektronisk måling. En shunt eller strømtransformator bruges til at omdanne strømsignalet til et lille signal, der kan bruges til elektronisk måling. Elektronisk målte små signaler, ved hjælp af en dedikeret energimålingschip til at udføre analog eller digital multiplikation af de konverterede spændings- og strømsignaler, akkumulerer den elektriske energi og udsender et pulssignal, hvis frekvens er proportional med den elektriske energi. Pulssignalet driver stepmotoren til at drive den mekaniske tæller til visning eller sende den til computeren til behandling og digital visning.

Arbejdsprincippet for den mekaniske kWh-måler er det samme, hovedformålet er at tælle nøjagtigt.