Ofte stillede spørgsmål

Arbejdsprincip for trefasemåler

2021-06-07
En el-energimåler er det mest basale udstyr til elektrisk energimåling, kaldet en elmåler. En trefasemåler er en slags elmåler, vi ved mere om. I dag vil vi tale om trefasemåleren.

På grund af de forskellige ledningsmetoder i målekredsløbet er den trefasede aktive energimåler opdelt i et trefaset tretrådssystem og et trefaset firetrådssystem. Trefaset firetråds aktiv watt-timemåler (DT-type) kan måle den aktive energi af trefaset firetråds symmetrisk eller asymmetrisk belastning; mens trefaset treleder aktiv watt-timemåler (DS type) kun kan bruges til trefaset treleder symmetrisk eller asymmetrisk belastning til måling af aktiv effekt.

Arbejdsprincippet for den trefasede tre-leder aktive elektriske energimåler er det samme som for den enfasede aktive elektriske energimåler. Den trefasede aktive elektriske energimåler genererer et magnetfelt af strøm- og spændingskomponenter, og interagerer samtidig med bremsemomentet for at lave aluminiumspladen i Hastigheden opnået i magnetfeltet er proportional med belastningens aktive effekt , for at opnå formålet med at måle elektrisk energi.

Målemetoderne for trefasemåleren og den elektromekaniske KWh-måler er noget forskellige, men arbejdsprincipperne er de samme.